Keď potrebujete úradný preklad...

Úradný preklad môže vypracovať iba prekladateľ, ktorý má na túto činnosť povolenie od ministerstva spravodlivosti. Vyhotovuje sa vždy vo fyzickej podobe, v ktorej sa k originálnemu dokumentu pripája vytlačený preklad pomocou trojfarebnej šnúrky (trikolóry), rovnakej akú používajú notári.

Zoznam úradných prekladateľov zverejňuje ministerstvo na tejto stránke. V ponuke na ľavej strane si môžete vybrať, či potrebujete tlmočníka (na hovorené slovo) alebo prekladateľa (na písomnú dokumentáciu) a potom filtrovať podľa jazyka, kraja a ďalších kritérií.

Úradné preklady zväčša nie je potrebné objednávať v agentúre, najmä ak ide o jednoduché dokumenty, ako sú rodné listy, výpisy z obchodných registrov a podobne. Niektorí úradní prekladatelia majú aj vlastné webové stránky a aktívne sa usilujú získať klientov. Pri niektorých jazykoch je zas tých prekladateľov tak málo, že nebudete mať ani na výber.

Kedy má zmysel obrátiť sa s úradným prekladom na agentúru? Vtedy, keď potrebujete viac prekladateľov a radšej by ste vybavili všetko na jednom mieste. Napríklad ak máte dokumenty v rôznych jazykoch alebo ak je dokladov veľa a času málo, takže by to jeden sám nestihol. Môžeme vám pomôcť napríklad pri podávaní prihlášok do tendrov – vtedy je obvykle potrebné prekladať veľa dokladov naraz.

Na záver ešte malé zamyslenie o (ne)možnostiach štátnej správy... Keďže úradné preklady sú potrebné hlavne na predloženie na niektorom úrade a prekladateľov na to menuje ministerstvo spravodlivosti, malo by byť povinnosťou a samozrejmou službou štátnych orgánov, aby poskytovali občanom zoznam a kontaktné údaje úradných prekladateľov nielen formou webu, ktorý by už menej nápadný asi nemohol byť, ale aj aktívne, napríklad vytlačením zoznamu najbližších prekladateľov na každom úrade, alebo aspoň malou vizitkou s uvedením spomínanej webovej stránky a stručným návodom. Náklady by boli minimálne a spokojnosť občanov zaručená.


Keď potrebujete úradný preklad...

Úradný preklad môže vypracovať iba prekladateľ, ktorý má na túto činnosť povolenie od ministerstva spravodlivosti. Vyhotovuje sa vždy vo fyzickej podobe, v ktorej sa k originálnemu dokumentu pripája vytlačený preklad pomocou trojfarebnej šnúrky (trikolóry), rovnakej akú používajú notári.

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Rýchlokurz fakturácie pre prekladateľov

Najprv malé jazykové okienko: fakturovať sa píše s krátkym u. A teraz okienko ekonomicko-daňovo-finančné: Potvora faktúra má určité povinné náležitosti, konkrétne: označenie účastníkov – obchodné meno a adresa presne podľa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri, číslo účtu – po novom iba IBAN...

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Ako potešiť prekladateľa

Prekladateľ je tvor pomerne nenáročný a potešiť ho môžete dokonca aj tým, že mu nebudete zbytočne sťažovať prácu. Napríklad takto: 1. Dodať kvalitný originál Po stránke formálnej aj obsahovej. Obsah znamená, že text by nemal mať chyby, ktoré sťažujú zrozumiteľnosť,...

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

O mačkách a prekladoch

CAT nástroje (Trados Studio, MemoQ, Wordfast a pod.) sú jednoducho nástroje – ako kladivo. Môžu uľahčiť prácu, ale pri nevhodnom používaní aj zariadiť dlhodobú PN-ku. Prekladateľské mačky toto asi nespôsobia, ale narobiť paseku v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch môžu.

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Najčastejšie chyby v slovenských prekladoch

Hoci je práca prekladateľa pravdepodobne jednou z najbezpečnejších, aj tak vás môžu pri nej prekvapiť zákerné osoby. Napríklad taká 2. osoba množného čísla, tá dokáže úplne domrviť niektoré slová.

PREJSŤ NA ČLÁNOK