Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o našu stránku. Radi by sme vás ubezpečili, že všetky osobné údaje získavané počas vašej návštevy na našej stránke sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).


1. Údaje správcu osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Agentúra AC, s.r.o. so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava-Dúbravka, IČO: 35765054, zapísaná v OR, Okresný súd Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 18919/B, e-mail: agentura-ac@ac-preklady.sk, tel.: +421 2 4329 1484 (ďalej len Agentúra AC).


2. Všeobecné informácie

Z nasledujúcich riadkov sa dozviete informácie o tom, aké údaje spracovávame a prečo, ako s nimi nakladáme, ako dlho ich uchovávame a ako vám zabezpečíme kontrolu nad vašimi osobnými údajmi.


3. Aké údaje evidujeme?

Pri návšteve našich stránok zadávajú návštevníci dobrovoľne do rôznych formulárov, ako sú kontaktné, objednávkové, registračné formuláre a pod. najčastejšie tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Určité údaje sa uložia automaticky návštevou našich stránok: internetový poskytovateľ návštevníka, IP adresa návštevníka, číslo verzie softvérového prehliadača, typ operačného systému počítača, webová stránka, z ktorej sa k nám návštevník dostal, podstránky, ktoré si otvoril na našich webových stránkach, použité vyhľadávané výrazy, ktoré ho na stránku priviedli a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné údaje a sú použité vyslovene anonymne.


4.  Ako používame vaše osobné údaje?

Informácie, ktoré uchovávame a spracovávame môžu byť používané nasledovne:

  • na odosielanie informácií týkajúcich sa vašej objednávky, ponuky spolupráce, žiadosti o informácie a pod.,
  • na spracovanie transakcií (osobné informácie návštevníkov nebudú nikdy postúpené tretím osobám bez ich výslovného súhlasu, okrem tých údajov, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie platobných transakcií),
  • na vylepšenie našich webových stránok (na základe informácií a spätnej väzby, ktorú od vás dostávame, pravidelne vylepšujeme naše webové stránky),
  • na prispôsobenie ponúk vašim individuálnym potrebám.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše dobrovoľne poskytnuté osobné údaje budeme uchovávať po dobu 3 rokov od vašej poslednej interakcie s nami. Osobné údaje, ktoré sa týkajú finančných transakcií budeme uchovávať po dobu 10 rokov odo dňa vykonania transakcie.


6. Vaše práva

Máte právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, na obmedzenie ich spracovania, ako aj právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na e-mailovej adrese: agentura-ac@ac-preklady.sk.

Veríme, že sa na našich stránkach budete cítiť príjemne a bezpečne.

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018.