O nás

Traja mušketieri k vašim službám

Mgr. Darina Horváthová – konateľka

Mgr. Darina Horváthová – konateľka

Vzdelanie: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, odbor matematika-manažment

Prax: 3 roky ako lokalizátor softvéru v exe, a.s. a potom externá prekladateľka odborných textov z angličtiny do slovenčiny – čím odbornejší text a zložitejšia téma, tým väčšia výzva, ktorej nevie odolať. Špecializuje sa na preklady v oblasti IT, manažmentu, financií, marketingu a problematiky EÚ. Namiesto meča má nabrúsený jazyk a pri sebe svoju vernú mačku (CAT) – Trados Studio 2019.

darina.horvathova@ac-preklady.sk
+421 911 175 530


Mgr. Radovan Horváth – konateľ, hlavný ekonóm

Mgr. Radovan Horváth – konateľ, hlavný ekonóm

Vzdelanie: Fakulta manažmentu UK, odbor finančný manažment

Prax: všetky možné pozície od samostatného účtovníka až po finančného analytika prevažne vo veľkých biznis centrách, až kým sa nenechal zlákať do vlastnej firmy. Tým určite utrpela globalizácia, zato našej firme to výrazne prospelo. Okrem angličtiny a francúzštiny ovláda aj jazyky SQL a VisualBasic. Jeho najúčinnejšou zbraňou sú excelové tabuľky a makrá.

radovan.horvath@ac-preklady.sk
+421 903 712 526


PhDr. Antónia Černá – konateľka

Vzdelanie: Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor informatika a nemčina

Zakladateľka spoločnosti a výrazná osobnosť v prekladateľskom biznise v posledných 25 rokoch. Dnes už prevažne chalupárka a nadšená pestovateľka zeleniny a ovocia. Ale ak treba, okamžite vytasí svoje adresáre a nájde toho správneho človeka. Vďaka svojmu šarmu dosiahne zázrak aj nemožné. Predstavuje jasný dôkaz toho, že ľudský mozog má ešte stále navrch nad počítačom.

cerna@ba.psg.sk
+421 903 424 150