Prekladom a tlmočeniu sa venujeme
už 25 rokov

Našou špecialitou sú odborné preklady z oblasti ekonomiky, práva, bankovníctva, informačných technológií, manažmentu a techniky, a to v najčastejšie používaných jazykoch: prevažne ide o angličtinu a nemčinu, ale nie je nám cudzia ani francúzština, maďarčina, ruština, poľština, srbčina či chorvátčina. Môžete sa na nás obrátiť aj vtedy, ak potrebujete poradiť v oblasti jazykových služieb, a prekladatelia u nás nájdu školenia podnikateľských zručností a nástroje, ktoré im pomôžu v ich náročnej práci.

naša filozofia

naša
filozofia

Je jedno, koľkými jazykmi hovoríte, ak zabudnete počúvať.

Náš obchodný partner, či už je to klient alebo dodávateľ, je vždy partnerom, ktorého treba vypočuť a jeho pripomienky a názory „pretlmočiť“ druhej strane tak, aby výsledkom bol dobre fungujúci obchodný vzťah a spokojnosť pre všetkých.

Publikované články

Keď potrebujete úradný preklad...

Úradný preklad môže vypracovať iba prekladateľ, ktorý má na túto činnosť povolenie od ministerstva spravodlivosti. Vyhotovuje sa vždy vo fyzickej podobe, v ktorej sa k originálnemu dokumentu pripája vytlačený preklad pomocou trojfarebnej šnúrky (trikolóry), rovnakej akú používajú notári.

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Rýchlokurz fakturácie pre prekladateľov

Najprv malé jazykové okienko: fakturovať sa píše s krátkym u. A teraz okienko ekonomicko-daňovo-finančné: Potvora faktúra má určité povinné náležitosti, konkrétne: označenie účastníkov – obchodné meno a adresa presne podľa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri, číslo účtu – po novom iba IBAN...

PREJSŤ NA ČLÁNOK