O mačkách a prekladoch

CAT nástroje (Trados Studio, MemoQ, Wordfast a pod.) sú jednoducho nástroje – ako kladivo. Môžu uľahčiť prácu, ale pri nevhodnom používaní aj zariadiť dlhodobú PN-ku. Prekladateľské mačky toto asi nespôsobia, ale narobiť paseku v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch môžu.

Podstatou ich práce je ukladanie preložených segmentov (zvyčajne viet) do databázy, odkiaľ ich pri vhodnej príležitosti zase vytiahnu. Vhodná príležitosť nastane, keď sa pri nejakom budúcom preklade objaví v originálnom texte rovnaký či aspoň podobný segment. Ako je zrejmé, pri častom opakovaní podobných textov vám mačka môže chytiť veľa myší. A myši sú v tomto prípade peniaze.

Ale nie každý text sa podobá húfu malých myšiek. Existujú preklady podobné skôr veľkému zúrivému psovi. A keď na takého pošlete mačičku – katastrofa je na svete.

Efektívna práca spočíva v tom, aby sme rozoznali húf myšiek od veľkého zúrivého psa. A môžeme sa aj špecializovať. Kto je dobrý v lovení myší – nech používa CAT. Kto má odvahu popasovať sa s veľkým psiskom – nech sa páči. Takých hrdinov nie je veľa a klienti si dobrý úlovok považujú. Len nepúšťajte von mačku, keď máte na dvore dogu – ešte viac naštvete psa a v konečnom dôsledku aj klienta.


Keď potrebujete úradný preklad...

Úradný preklad môže vypracovať iba prekladateľ, ktorý má na túto činnosť povolenie od ministerstva spravodlivosti. Vyhotovuje sa vždy vo fyzickej podobe, v ktorej sa k originálnemu dokumentu pripája vytlačený preklad pomocou trojfarebnej šnúrky (trikolóry), rovnakej akú používajú notári.

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Rýchlokurz fakturácie pre prekladateľov

Najprv malé jazykové okienko: fakturovať sa píše s krátkym u. A teraz okienko ekonomicko-daňovo-finančné: Potvora faktúra má určité povinné náležitosti, konkrétne: označenie účastníkov – obchodné meno a adresa presne podľa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri, číslo účtu – po novom iba IBAN...

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Ako potešiť prekladateľa

Prekladateľ je tvor pomerne nenáročný a potešiť ho môžete dokonca aj tým, že mu nebudete zbytočne sťažovať prácu. Napríklad takto: 1. Dodať kvalitný originál Po stránke formálnej aj obsahovej. Obsah znamená, že text by nemal mať chyby, ktoré sťažujú zrozumiteľnosť,...

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

O mačkách a prekladoch

CAT nástroje (Trados Studio, MemoQ, Wordfast a pod.) sú jednoducho nástroje – ako kladivo. Môžu uľahčiť prácu, ale pri nevhodnom používaní aj zariadiť dlhodobú PN-ku. Prekladateľské mačky toto asi nespôsobia, ale narobiť paseku v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch môžu.

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Najčastejšie chyby v slovenských prekladoch

Hoci je práca prekladateľa pravdepodobne jednou z najbezpečnejších, aj tak vás môžu pri nej prekvapiť zákerné osoby. Napríklad taká 2. osoba množného čísla, tá dokáže úplne domrviť niektoré slová.

PREJSŤ NA ČLÁNOK