Rýchlokurz fakturácie pre prekladateľov

Najprv malé jazykové okienko: fakturovať sa píše s krátkym u, kto neverí, pozrie sem.

A teraz oknisko ekonomicko-daňovo-finančné

Potvora faktúra má určité povinné náležitosti, konkrétne:

 • označenie účastníkov – obchodné meno a adresa presne podľa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri,
 • číslo účtu – po novom iba IBAN – ak IBAN chýba, je to chyba,
 • rozlíšenie platiteľa a neplatiteľa DPH. Toto je obzvlášť dôležité u poskytovateľov služieb, ktorých miestom dodania je sídlo odberateľa – patria tam aj prekladateľské služby. Pri ich poskytovaní do iného členského štátu EÚ platí osobitný režim odvodu DPH, viac info trochu nižšie,
 • no a ešte pár neužitočných drobností: právna forma a IČO, zápis v OR alebo ŽR; slovo „faktúra“ a číslo; množstvo a jednotková cena, suma spolu; dátum dodania, dátum vystavenia (u platiteľov DPH do 15 dní po dodaní služby), hodí sa aj dátum splatnosti; podpis (pečiatka nie je povinná, ale je to pekná ozdoba).

Existuje aj pár vecí, ktoré síce nie sú povinné, ale potešia:

 • Nemiešajte na jednej faktúre práce vykonané v rôznych rokoch – ešte stále sa za každý rok podáva daňové priznanie samostatne. V podvojnom účtovníctve, ktoré určite vedie väčšina vašich klientov, je potrebné zahrnúť každú zákazku do príslušného roka a daňové úrady nezvyknú uznávať faktúry roztrhnuté napoly.
 • Výrazne odlišujte údaje potrebné na platbu, t. j. čiastku, IBAN, variabilný symbol. Ak budú výrazne označené a pohromade na faktúre, poteší sa ten, kto zadáva vaše platby do internetbankingu, že nemusí každé čísielko prácne hľadať. A toho človeka určite chcete potešiť, aby vaše faktúry neodkladal podobne ako novoročné predsavzatia. Všetko ostatné, čo sa síce povinne na faktúre uvádza, ale vlastne to nikomu netreba, môže byť drobným nevýrazným písmom strčené kdesi v rohu.
 • Na internete dnes existuje niekoľko obláčikových (teda cloudových) služieb, ktoré vedia vystavovať správne faktúry. Základné funkcie sú úplne zadarmo, stojí za to ich vyskúšať:
 • Pre obzvlášť odolných čitateľov a mimoriadne dlhé zimné večery sa môže zísť:

Osobitný režim zdaňovania podľa §7a

Prekladateľské služby patria medzi tie, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim odvodu DPH platný pre celú EÚ. Ak nie ste platiteľ DPH, ale poskytnete svoje služby subjektu so sídlom v inom členskom štáte EÚ, máte takéto povinnosti:

 1. Zaregistrovať sa na daňovom úrade ako osoba registrovaná podľa §7a Zákona o DPH. Toto stačí, ak im poviete, oni už budú vedieť, čo s vami – pridelia vám IČ DPH, čo však neznamená, že sa stávate platiteľom DPH.
 2. Ak poskytnete službu do iného členského štátu, na faktúre musíte uviesť pridelené IČ DPH spolu s upozornením, že daňová povinnosť sa prenáša na odberateľa. Ten potom musí odviesť DPH svojmu daňovému úradu vo svojej krajine.
 3. Za každý štvrťrok, v ktorom ste poskytli takúto službu, musíte podať súhrnný výkaz pre DPH. Súhrnný výkaz sa dá podať iba elektronicky, takže ak zatiaľ nemáte s daňovým úradom dohodnutú elektronickú komunikáciu, čaká vás ďalšia návšteva na tomto obľúbenom mieste. Aspoň nejaká dobrá správa – nulové výkazy sa nepodávajú.
 4. Ak vystavujete faktúru pre tuzemský subjekt (t. j. slovenského odberateľa), svoje pridelené IČ DPH neuvádzajte. Namiesto toho treba napísať, že nie ste platiteľ DPH. Inak svojho tuzemského odberateľa popletiete a bude vás považovať za platiteľa, vašu faktúru potom zahrnie do svojich výkazov a dopletení budú aj na daňovom úrade.

A ešte jazykové okienko na záver: platca alebo platiteľ DPH? Spisovné sú obe verzie, my sme zvolili tú, ktorú používa zákon o DPH, aby sme zachovali konzistenciu terminológie.


Keď potrebujete úradný preklad...

Úradný preklad môže vypracovať iba prekladateľ, ktorý má na túto činnosť povolenie od ministerstva spravodlivosti. Vyhotovuje sa vždy vo fyzickej podobe, v ktorej sa k originálnemu dokumentu pripája vytlačený preklad pomocou trojfarebnej šnúrky (trikolóry), rovnakej akú používajú notári.

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Rýchlokurz fakturácie pre prekladateľov

Najprv malé jazykové okienko: fakturovať sa píše s krátkym u. A teraz okienko ekonomicko-daňovo-finančné: Potvora faktúra má určité povinné náležitosti, konkrétne: označenie účastníkov – obchodné meno a adresa presne podľa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri, číslo účtu – po novom iba IBAN...

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Ako potešiť prekladateľa

Prekladateľ je tvor pomerne nenáročný a potešiť ho môžete dokonca aj tým, že mu nebudete zbytočne sťažovať prácu. Napríklad takto: 1. Dodať kvalitný originál Po stránke formálnej aj obsahovej. Obsah znamená, že text by nemal mať chyby, ktoré sťažujú zrozumiteľnosť,...

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

O mačkách a prekladoch

CAT nástroje (Trados Studio, MemoQ, Wordfast a pod.) sú jednoducho nástroje – ako kladivo. Môžu uľahčiť prácu, ale pri nevhodnom používaní aj zariadiť dlhodobú PN-ku. Prekladateľské mačky toto asi nespôsobia, ale narobiť paseku v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch môžu.

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Najčastejšie chyby v slovenských prekladoch

Hoci je práca prekladateľa pravdepodobne jednou z najbezpečnejších, aj tak vás môžu pri nej prekvapiť zákerné osoby. Napríklad taká 2. osoba množného čísla, tá dokáže úplne domrviť niektoré slová.

PREJSŤ NA ČLÁNOK