Školenia

Každý prekladateľ/tlmočník, ktorý sa rozhodne poskytovať svoje služby rôznym zákazníkom na základe živnostenského oprávnenia, sa stáva zároveň podnikateľom. A tak musí vedieť nielen dobre prekladať, ale potrebuje aj podnikateľské zručnosti, ktoré mu pomôžu získať si a udržať zákazníkov v náročnej konkurencii. Musí riešiť problémy, s ktorými sa ako zamestnanec nestretol, napr.:

  • Ako sa prezentovať potenciálnemu klientovi?
  • Ako si stanoviť cenu za svoje služby?
  • Ako zefektívniť svoju prácu pomocou softvérových nástrojov (CAT, evidencia zákaziek, fakturácia)?
  • Ako vystaviť správne faktúru pre zákazníka v SR, inom členskom štáte EÚ, mimo EÚ?
  • Čo robiť, ak klient faktúru nezaplatí?
  • Je potrebné viesť účtovníctvo?
  • a ďalšie zaujímavé témy...

V súčasnosti plánujeme termíny a obsahy školení na druhú polovicu roka 2020 a tak máte jedinečnú príležitosť ovplyvniť naše rozhodnutia. Dajte nám vedieť prostredníctvom e-mailu alebo formuláru v časti Dopyt, čo by ste sa chceli dozvedieť, prípadne navrhnite aj termín a časový rozsah a my sa budeme snažiť vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov.